Informacje o badaniu


EKG wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa należy do powszechnie stosowanych nieinwazyjnych badań serca.
Jest najbardziej dostępnym i najtańszym badaniem spośród głównych badań dodatkowych stosowanych w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej.
Oprócz dostarczania danych elektrokardiograficznych wskazujących na obecność lub brak niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie wysiłku fizycznego , metoda ta pozwala również na ocenę kilku kluczowych kwestii:

  • wydolności fizycznej pacjenta
  • intensywności wysiłku fizycznego podczas którego pojawia się niedokrwienie
  • występowania objawów klinicznych w trakcie niedokrwienia , takich jak ból w klatce piersiowej.
Te dane na temat wydolności fizycznej i objawów występujących u pacjentów mają krytyczne znaczenie dla oceny rokowania ,a także wpływają na wybór strategii terapeutycznej.

U większości pacjentów badanie jest "limitowane objawami" czyli przerywa się je w przypadku wystąpienia zmęczenia, duszności, zawrotów głowy, bólu w klatce piersiowej lub innej części ciała (np. ból kończyn dolnych) , a także gdy w EKG stwierdza się wyraźne cechy niedokrwienia lub zaburzenia rytmu serca.