Informacje o badaniu


Badanie endoskopowe

  • Gastroskopia
  • Kolonofiberoskopia

Gastrofiberoskopia (z testem urazowym)